S. 1-1284 Dossierfiche K. 49-1906

Wetsontwerp tot bekrachtiging en tot wijziging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
Regering J.-L. Dehaene II  

sociaal recht
vervoersonderneming
kaderwet
aanwerving
tijdelijk werk
bouwnijverheid
sociale zekerheid
administratieve formaliteit
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1906/1 Wetsontwerp 30/12/1998
K. 49-1906/2 Amendementen 2/2/1999
K. 49-1906/3 Verslag namens de commissie 11/2/1999
K. 49-1906/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 18/2/1999
K. 49-1906/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 18/2/1999
K. 49-1906/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 23/2/1999
K. 49-1906/7 Aanvullend verslag 25/2/1999
K. 49-1906/8 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/1999
K. 49-1906/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1284/1 1-1284/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/2/1999
1-1284/2 1-1284/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/12/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1906/1
23/2/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 311, p. 11025
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 315, p. 11137-11138 + 11153
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+77/-34/o29)
Handelingen nr 315, p. 11153-11154
Doc. K. 49-1906/9
25/2/1999   Aanneming na amendering
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
26/2/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1284/1 1-1284/1 (PDF)
4/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1284/2 1-1284/2 (PDF)
4/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
15/6/1999   Bekendmaking (22293-22295)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/2/1999 5 3/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/2/1999 0 3/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/1999 15/6/1999 , blz 22293-22295

Kruispuntbank van de wetgeving