S. 1-128 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum
Bert Anciaux    Jan Loones    Chris Vandenbroeke   

domicilie
minimumbestaansinkomen
armoede
dakloze
OCMW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-128/1 1-128/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/10/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/10/1995   Indiening voorstel Doc. 1-128/1 1-128/1 (PDF)
9/11/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
9/11/1995   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/11/1995   Verzending naar commissie
23/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
23/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
20/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
20/12/1995   Bespreking
30/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/10/1996   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/11/1995, 20/12/1995, 30/10/1996

Kruispuntbank van de wetgeving