S. 1-1279 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
Anne-Marie Lizin   

ramp door menselijk toedoen
brandbestrijding
burgerbescherming
hulp aan getroffenen
natuurramp
eerste hulp
geneeskundige noodhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1279/1 1-1279/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/2/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1279/1 1-1279/1 (PDF)
29/4/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
29/4/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
29/4/1999   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving