S. 1-1277 Dossierfiche K. 49-1433

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 vent˘se jaar XI, op het notarisambt, met de artikelen 38, ž5, 76, 1░, 78 tot 85 en 95 tot 112
Regering J.-L. Dehaene II  

beroepsdeontologie
notaris
beroepsorde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1433/1 Wetsontwerp 20/2/1998
K. 49-1433/2 Amendementen 23/4/1998
K. 49-1433/3 Amendementen 8/5/1998
K. 49-1433/4 Amendement 13/5/1998
K. 49-1433/5 Amendementen 14/5/1998
K. 49-1433/6 Amendementen 18/5/1998
K. 49-1433/7 Amendementen 20/5/1998
K. 49-1433/8 Amendementen 25/5/1998
K. 49-1433/9 Amendementen 26/5/1998
K. 49-1433/10 Amendementen 2/6/1998
K. 49-1433/11 Amendementen 8/6/1998
K. 49-1433/12 Amendementen 13/10/1998
K. 49-1433/13 Amendementen 15/10/1998
K. 49-1433/14 Amendementen 7/12/1998
K. 49-1433/15 Amendementen 8/12/1998
K. 49-1433/16 Amendementen 9/12/1998
K. 49-1433/17 Amendementen 15/12/1998
K. 49-1433/18 Amendementen 16/12/1998
K. 49-1433/19 Amendementen 6/1/1999
K. 49-1433/20 Amendement 12/1/1999
K. 49-1433/21 Advies van de Raad van State 12/1/1999
K. 49-1433/22 Amendementen 13/1/1999
K. 49-1433/25 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/2/1999
K. 49-1433/23 Verslag namens de commissie 5/2/1999
K. 49-1433/24 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/1999
K. 49-1433/26 Verslag namens de commissie 10/2/1999
K. 49-1433/27 Tekst aangenomen door de commissie 10/2/1999
K. 49-1433/28 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 10/2/1999
K. 49-1433/29 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/2/1999
1-1277/1 1-1277/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/2/1999
1-1277/2 1-1277/2 (PDF) Amendementen 24/3/1999
1-1277/3 1-1277/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/1999
1-1277/4 1-1277/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/1999
1-1277/5 1-1277/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 24/3/1999
K. 49-1433/30 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 2/4/1999
K. 49-1433/31 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
20/2/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1433/1
17/12/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
13/1/1999   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1433/21
10/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 309, p. 10973-10989
11/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 310, p. 11011
Doc. K. 49-1433/28
11/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+139/-0/o3)
Handelingen nr 310, p. 11011
Doc. K. 49-1433/29
11/2/1999   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
12/2/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1277/1 1-1277/1 (PDF)
12/2/1999   Verzending naar commissie: Justitie
24/3/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1277/5 1-1277/5 (PDF)
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+55/-0/o3) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/2/1999   Verzending naar commissie
3/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1999   Niet behandeld
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Stephan Goris, Hugo Vandenberghe
9/3/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
9/3/1999   Bespreking
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Bespreking
17/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1999   Bespreking
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Bespreking
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1277/2 1-1277/2 (PDF)
24/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1277/2 1-1277/2 (PDF)
24/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1277/2 1-1277/2 (PDF)
24/3/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1277/2 1-1277/2 (PDF)
24/3/1999   Bespreking
24/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1277/3 1-1277/3 (PDF)
24/3/1999   Vertrouwen rapporteur
24/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1277/4 1-1277/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
1/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1433/30
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11971-11973
28/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o39)
Handelingen nr 342, p. 12022
Doc. K. 49-1433/31
28/4/1999   Aanneming zonder amendering
28/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
1/10/1999   Bekendmaking (37156-37162)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/2/1999, 11/2/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 1/4/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŰindigd 9/3/1999, 10/3/1999, 17/3/1999, 23/3/1999, 24/3/1999
[K3] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/4/1999, 28/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 1/10/1999 , blz 37156-37162

Kruispuntbank van de wetgeving