S. 1-1276 Dossierfiche K. 49-1432

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt
Regering J.-L. Dehaene II  

beroepsdeontologie
toegang tot het beroepsleven
notaris
beroepsorde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1432/1 Wetsontwerp 20/2/1998
K. 49-1432/2 Amendementen 1/4/1998
K. 49-1432/3 Amendementen 23/4/1998
K. 49-1432/4 Amendementen 30/4/1998
K. 49-1432/5 Amendement 8/5/1998
K. 49-1432/6 Amendement 13/5/1998
K. 49-1432/7 Amendementen 18/5/1998
K. 49-1432/8 Amendement 20/5/1998
K. 49-1432/9 Amendementen 26/5/1998
K. 49-1432/10 Amendement 8/6/1998
K. 49-1432/11 Amendement 9/6/1998
K. 49-1432/12 Amendementen 13/10/1998
K. 49-1432/13 Amendement 15/10/1998
K. 49-1432/14 Amendement 3/12/1998
K. 49-1432/15 Amendementen 8/12/1998
K. 49-1432/16 Amendement 5/1/1999
K. 49-1432/17 Amendement 6/1/1999
K. 49-1432/18 Amendementen 13/1/1999
K. 49-1432/21 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/2/1999
K. 49-1432/19 Verslag namens de commissie 5/2/1999
K. 49-1432/20 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/1999
K. 49-1432/22 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/2/1999
K. 49-1432/23 Aanvullend verslag 10/2/1999
K. 49-1432/24 Tekst aangenomen door de commissie 10/2/1999
K. 49-1432/25 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/2/1999
K. 49-1432/26 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/2/1999
1-1276/1 1-1276/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/2/1999
1-1276/2 1-1276/2 (PDF) Amendementen 24/3/1999
1-1276/3 1-1276/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/1999
1-1276/4 1-1276/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/1999
1-1276/5 1-1276/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/3/1999
1-1276/6 1-1276/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 31/3/1999
1-1276/7 1-1276/7 (PDF) Amendement ingediend na de terugzending naar de commissie 1/4/1999
1-1276/8 1-1276/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 1/4/1999
1-1276/9 1-1276/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 1/4/1999
K. 49-1432/27 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 2/4/1999
K. 49-1432/28 Amendementen 20/4/1999
K. 49-1432/29 Verslag namens de commissie 26/4/1999
K. 49-1432/30 Tekst aangenomen door de commissie 26/4/1999
K. 49-1432/31 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/4/1999
K. 49-1432/32 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
20/2/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1432/1
10/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 309, p. 10973-10989
11/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 310, p. 11010
Doc. K. 49-1432/25
11/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+111/-0/o31)
Handelingen nr 310, p. 11010-11011
Doc. K. 49-1432/26
11/2/1999   Aanneming na amendering
12/2/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1276/1 1-1276/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
25/2/1999   Uitoefening evocatierecht
25/2/1999   Verzending naar commissie: Justitie
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
30/3/1999   Amendement: Am. 34 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 35 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 36 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 37 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 38 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 39 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 40 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 41 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 42 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 43 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 44 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 45 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 46 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 47 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 48 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 49 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 50 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 51 Doc. 1-1276/5 1-1276/5 (PDF)
31/3/1999   Amendement: Am. 52 Doc. 1-1276/6 1-1276/6 (PDF)
31/3/1999   Amendement: Am. 53 Doc. 1-1276/6 1-1276/6 (PDF)
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Herverzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
25/2/1999   Verzending naar commissie
3/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1999   Niet behandeld
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Stephan Goris, Hugo Vandenberghe
9/3/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
9/3/1999   Bespreking
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Bespreking
17/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1999   Bespreking
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Bespreking
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o4), Vertrouwen Rapporteur
24/3/1999   Vertrouwen rapporteur
24/3/1999   Beslissing POC
Het in artikel 21 voorgestelde artikel 38, ß 5, derde lid, en artikel 53, tweede lid zullen behandeld worden volgens de procedure bepaald in artikel 77 van de Grondwet
Doc. 1-82/45 1-82/45 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
1/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1432/27
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11971-11973
28/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+88/-0/o39)
Tegengeamendeerd Handelingen nr 342, p. 12021-12022
Doc. K. 49-1432/32
28/4/1999   Aanneming na amendering
28/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
1/10/1999   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/2/1999, 11/2/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 1/4/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 9/3/1999, 10/3/1999, 17/3/1999, 23/3/1999, 24/3/1999
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 27/4/1999, 28/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 22/2/1999 15 8/3/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 198 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 26/2/1999 60 12/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 1/10/1999 , blz 37132-37156

Kruispuntbank van de wetgeving