S. 1-1275 Dossierfiche K. 49-1503

Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Regering J.-L. Dehaene II  

betwisting in verkiezingszaken
gemeenteraadsverkiezing
administratieve rechtspraak
provincie
OCMW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1503/1 Wetsontwerp 20/4/1998
K. 49-1503/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/2/1999
1-1275/1 1-1275/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/2/1999
1-1275/2 1-1275/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/1999
1-1275/3 1-1275/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/3/1999
1-1275/4 1-1275/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
20/4/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1503/1
10/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 309, p. 10973
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o1)
Handelingen nr 310, p. 11010
Doc. K. 49-1503/2
11/2/1999   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
12/2/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1275/1 1-1275/1 (PDF)
12/2/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o5) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
12/2/1999   Verzending naar commissie
2/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
2/3/1999   Bespreking
2/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1275/2 1-1275/2 (PDF)
2/3/1999   Vertrouwen rapporteur
2/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1275/3 1-1275/3 (PDF)
11/3/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1275/4 1-1275/4 (PDF)
22/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
14/4/1999   Bekendmaking (12097)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/2/1999, 11/2/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 11/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/1999 14/4/1999, blz 12097

Kruispuntbank van de wetgeving