S. 1-1274 Dossierfiche K. 49-1959

Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten
Regering J.-L. Dehaene II  

politie
vakbond
vakbondsvrijheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1959/1 Wetsontwerp 1/2/1999
K. 49-1959/2 Amendementen 2/2/1999
K. 49-1959/3 Amendementen 4/2/1999
K. 49-1959/4 Verslag namens de commissie 5/2/1999
K. 49-1959/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/2/1999
K. 49-1959/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 10/2/1999
K. 49-1959/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/2/1999
1-1274/1 1-1274/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/2/1999
1-1274/2 1-1274/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/2/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1959/1
10/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 309, p. 10971-10973
11/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 310, p. 11009
Doc. K. 49-1959/6
11/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+135/-0/o6)
Handelingen nr 310, p. 11009-11010
Doc. K. 49-1959/7
11/2/1999   Aanneming na amendering
12/2/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1274/1 1-1274/1 (PDF)
9/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1274/2 1-1274/2 (PDF)
9/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/1999   Bekendmaking (16009-16015)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/2/1999, 11/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 22/2/1999 15 8/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/2/1999 0 8/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/3/1999 8/5/1999 , blz 16009-16015

Kruispuntbank van de wetgeving