S. 1-1273 Dossierfiche K. 49-1983

Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (juli-september 1998)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

GATT
haveninstallatie
financiële instelling
medische research
snelvervoer
verontreiniging door schepen
kredietinstelling
informatienetwerk
proefneming met mensen
medisch en chirurgisch materiaal
Europese Commissie
gecombineerd vervoer
vervoer per spoor
USSR
medische diagnose
witwassen van geld
marktliberalisatie
marien milieu
Wereldhandelsorganisatie
EU-programma
mediterrane derde landen
trans-Europees netwerk
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
internet
Unie voor het Middellandse Zeegebied

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1273/1 1-1273/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
28/4/1999   Aanleggen dossier Doc. 1-1273/1 1-1273/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving