S. 1-1269 Dossierfiche K. 49-2088

Wetsontwerp houdende instemming met het intergouvernementeel akkoord over een gemeenschappelijke interpretatie van de protocollen met betrekking tot de monetaire associatie tussen BelgiŽ en Luxemburg vanaf de overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, en houdende instemming met het erbij gevoegde uitvoeringsprotocol opgemaakt te Brussel op 23 november 1998
Regering J.-L. Dehaene II  

Luxemburg
monetaire overeenkomst
derde fase van de EMU
ratificatie van een overeenkomst
centrale bank
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1269/1 1-1269/1 (PDF) Wetsontwerp 10/2/1999
1-1269/2 1-1269/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/2/1999
1-1269/3 1-1269/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/2/1999
K. 49-2088/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/3/1999
K. 49-2088/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/2/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1269/1 1-1269/1 (PDF)
10/2/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 1-256 Hand. 1-256 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/2/1999   Verzending naar commissie
24/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
24/2/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
24/2/1999   Bespreking
24/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1269/2 1-1269/2 (PDF)
24/2/1999   Vertrouwen rapporteur
24/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1269/3 1-1269/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2088/1
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11698
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11745
Doc. K. 49-2088/2
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/1999   Bekendmaking (18183-18187)
3/7/1999   Erratum (25223)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/3/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/1999 22/5/1999 , blz 18183-18187
Errata
Op 3/7/1999 , blz 25223

Kruispuntbank van de wetgeving