S. 1-1268 Dossierfiche K. 49-2081

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten
Joëlle Milquet    Fred Erdman    Ludwig Caluwé    Anne-Marie Lizin    Michel Foret    Hugo Coveliers    Claude Desmedt    Jan Loones   

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1268/1 1-1268/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/2/1999
1-1268/2 1-1268/2 (PDF) Amendementen 9/3/1999
1-1268/3 1-1268/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-1268/4 1-1268/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-1268/5 1-1268/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/3/1999
K. 49-2081/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/3/1999
K. 49-2081/2 Amendementen 23/3/1999
K. 49-2081/3 Verslag namens de commissie 1/4/1999
K. 49-2081/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
9/2/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1268/1 1-1268/1 (PDF)
11/2/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
11/2/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-3/o5) Hand. 1-256 Hand. 1-256 (PDF)
Doc. 1-1268/5 1-1268/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
11/2/1999   Verzending naar commissie
9/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 14 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 15 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 16
subsidiair amendement op amendement nr. 10
Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 17 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 18 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 19 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 20 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 21 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 22 Doc. 1-1268/2 1-1268/2 (PDF)
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
10/3/1999   Bespreking
10/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2)
10/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1268/4 1-1268/4 (PDF)
16/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1268/3 1-1268/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2081/1
25/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 328, p. 11585-11588
25/3/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 328, p. 11588-11590
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11725-11726 + 11746
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-8/o46)
Handelingen nr 333, p. 11746
Doc. K. 49-2081/4
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
3/4/1999   Bekendmaking (11161-11168)
7/5/1999   Erratum (15883)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 10/3/1999, 16/3/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/3/1999, 1/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/1999 3/4/1999 , blz 11161-11168
Errata
Op 7/5/1999 , blz 15883

Kruispuntbank van de wetgeving