S. 1-1267 Dossierfiche K. 49-1085

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen
Didier Reynders   Jean-Jacques Viseur   Antoine Duquesne  

strafprocedure
strafrechtspraak
rechten van de verdediging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1085/1 Wetsvoorstel 18/6/1997
K. 49-1085/2 Amendementen 8/5/1998
K. 49-1085/3 Amendementen 28/5/1998
K. 49-1085/4 Amendementen 24/6/1998
K. 49-1085/5 Amendementen 10/7/1998
K. 49-1085/6 Amendementen 12/11/1998
K. 49-1085/7 Amendementen 27/11/1998
K. 49-1085/8 Amendementen 2/12/1998
K. 49-1085/9 Amendementen 16/12/1998
K. 49-1085/10 Verslag namens de commissie 21/1/1999
K. 49-1085/11 Tekst aangenomen door de commissie 21/1/1999
K. 49-1085/12 Tekst aangenomen door de commissie 21/1/1999
K. 49-1085/13 Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 27/1/1999
K. 49-1085/14 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 28/1/1999
K. 49-1085/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/2/1999
1-1267/1 1-1267/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/2/1999
1-1267/2 1-1267/2 (PDF) Amendementen 30/3/1999
1-1267/4 1-1267/4 (PDF) Nota 30/3/1999
1-1267/3 1-1267/3 (PDF) Amendementen 20/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/6/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1085/1
26/6/1997   Inoverwegingneming
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 302, p. 10803-10807
28/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 303, p. 10826-10827
Doc. K. 49-1085/14
4/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 306, p. 10906
Doc. K. 49-1085/15
4/2/1999   Aanneming na amendering
5/2/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1267/1 1-1267/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
23/2/1999   Uitoefening evocatierecht
23/2/1999   Verzending naar commissie: Justitie
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
  Commissie: Justitie
23/2/1999   Verzending naar commissie
23/2/1999   Bespreking
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
23/3/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Niet behandeld
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Bespreking
30/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1267/2 1-1267/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1267/2 1-1267/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1267/2 1-1267/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1267/2 1-1267/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1267/2 1-1267/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1267/2 1-1267/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1267/2 1-1267/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1267/2 1-1267/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1267/2 1-1267/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1267/2 1-1267/2 (PDF)
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Niet behandeld
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Hoorzitting met de heer M. Franchimont, buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit van Luik, en de heer A. Vandeplas, buitengewoon hoogleraar emeritus aan de KULeuven Doc. 1-1267/4 1-1267/4 (PDF)
20/4/1999   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1267/3 1-1267/3 (PDF)
20/4/1999   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1267/3 1-1267/3 (PDF)
21/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1999   Uitgesteld
28/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
28/4/1999   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-282
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/1/1999, 28/1/1999, 4/2/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 23/2/1999, 23/3/1999, 30/3/1999, 20/4/1999, 28/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/2/1999 15 1/3/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 197
Onderzoekstermijn (S1) 24/2/1999 60 10/5/1999

Kruispuntbank van de wetgeving