S. 1-1265 Dossierfiche K. 49-1794

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 april 1962 houdende erkenning van de wijzigingen aan het aartsbisdom Mechelen en van de oprichting van het bisdom Antwerpen, de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŽn van de erediensten en het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken
Regering J.-L. Dehaene II  

administratief toezicht
islam
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
godsdienst
provincie Vlaams-Brabant
provincie Waals-Brabant
kerkfabriek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1794/1 Wetsontwerp 30/10/1998
K. 49-1794/2 Verslag namens de commissie 29/1/1999
K. 49-1794/3 Tekst verbeterd door de commissie 29/1/1999
K. 49-1794/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/2/1999
1-1265/1 1-1265/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/2/1999
1-1265/2 1-1265/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/10/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1794/1
3/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 304, p. 10845-10847
4/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+115/-0/o15)
Handelingen nr 306, p. 10907
Doc. K. 49-1794/4
4/2/1999   Aanneming na amendering
5/2/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1265/1 1-1265/1 (PDF)
2/3/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1265/2 1-1265/2 (PDF)
2/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
23/4/1999   Bekendmaking (13482-13485)
2/7/1999   Erratum (24964)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 3/2/1999, 4/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/2/1999 15 1/3/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/2/1999 0 1/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/3/1999 23/4/1999 , blz 13482-13485
Errata
Op 2/7/1999 , blz 24964

Kruispuntbank van de wetgeving