S. 1-1262 Dossierfiche K. 49-2064

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Fred Erdman    Ludwig Caluwť    Anne-Marie Lizin    Michel Foret    JoŽlle Milquet    Hugo Coveliers    Claude Desmedt    Jan Loones   

administratief toezicht
tuchtprocedure
gemeentepolitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1262/1 1-1262/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 3/2/1999
1-1262/2 1-1262/2 (PDF) Advies van de Raad van State 25/2/1999
1-1262/3 1-1262/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/1999
1-1262/4 1-1262/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/3/1999
K. 49-2064/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
3/2/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1262/1 1-1262/1 (PDF)
4/2/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
4/2/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
5/2/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3 dagen
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-5/o4) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/2/1999   Verzending naar commissie
2/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
2/3/1999   Bespreking
2/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1262/3 1-1262/3 (PDF)
2/3/1999   Vertrouwen rapporteur
2/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1262/4 1-1262/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2064/1
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
Zie doc. 50-373
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/3/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving