S. 1-126 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens
Bert Anciaux   

laserwapen
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-126/1 1-126/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/10/1995
1-126/2 1-126/2 (PDF) Amendement 14/11/1995
1-126/3 1-126/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/1995
1-126/4 1-126/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/11/1995
1-126/5 1-126/5 (PDF) Amendement op de tekst aangenomen door de commissie 28/11/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
12/10/1995   Indiening voorstel Doc. 1-126/1 1-126/1 (PDF)
26/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
26/10/1995   Verzending naar commissie
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Staes
7/11/1995   Bespreking uitgesteld
14/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1995   Amendement: Am. 1 Doc. 1-126/2 1-126/2 (PDF)
14/11/1995   Artikelsgewijze bespreking
14/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+5/-2/o3)
14/11/1995   Beslissing schriftelijk verslag
23/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
23/11/1995   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Staes wordt eenparig goedgekeurd
Doc. 1-126/3 1-126/3 (PDF)
23/11/1995   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-126/4 1-126/4 (PDF)
23/11/1995   Inschrijving op agenda plenaire
28/11/1995   Amendement: Am. 2 Doc. 1-126/5 1-126/5 (PDF)
29/11/1995   Inschrijving op agenda plenaire
29/11/1995   Algemene bespreking Hand. 1-11 Hand. 1-11 (PDF)
30/11/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-13 Hand. 1-13 (PDF)
30/11/1995   Aanneming zonder amendering
30/11/1995   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 29/11/1995, 30/11/1995
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/11/1995, 14/11/1995, 23/11/1995

Kruispuntbank van de wetgeving