S. 1-1258 Dossierfiche K. 49-2087

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Hongkong inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

Hongkong
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1258/1 1-1258/1 (PDF) Wetsontwerp 29/1/1999
1-1258/2 1-1258/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/2/1999
1-1258/3 1-1258/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/2/1999
K. 49-2087/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/3/1999
K. 49-2087/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
29/1/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1258/1 1-1258/1 (PDF)
29/1/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o3) Hand. 1-256 Hand. 1-256 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
29/1/1999   Verzending naar commissie
24/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
24/2/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
24/2/1999   Bespreking
24/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1258/2 1-1258/2 (PDF)
24/2/1999   Vertrouwen rapporteur
24/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1258/3 1-1258/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2087/1
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11698
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11744
Doc. K. 49-2087/2
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2001   Bekendmaking (19169-19174)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/3/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 24/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/1999 8/6/2001 , blz 19169-19174

Kruispuntbank van de wetgeving