S. 1-1256 Dossierfiche K. 49-2085

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te New Delhi op 31 oktober 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

India
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1256/1 1-1256/1 (PDF) Wetsontwerp 29/1/1999
1-1256/2 1-1256/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/2/1999
1-1256/3 1-1256/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/2/1999
K. 49-2085/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/3/1999
K. 49-2085/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
29/1/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1256/1 1-1256/1 (PDF)
29/1/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o3) Hand. 1-256 Hand. 1-256 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
29/1/1999   Verzending naar commissie
24/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
24/2/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
24/2/1999   Bespreking
24/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1256/2 1-1256/2 (PDF)
24/2/1999   Vertrouwen rapporteur
24/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1256/3 1-1256/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2085/1
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11697-11698
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11744
Doc. K. 49-2085/2
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
16/1/2001   Bekendmaking (1078-1089)
3/5/2019   Erratum (42888)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/3/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/1999 16/1/2001 , blz 1078-1089
Errata
Op 3/5/2019 , blz 42888

Kruispuntbank van de wetgeving