S. 1-1255 Dossierfiche K. 49-1807

Wetsontwerp tot aanpassing aan de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte van sommige wetten en besluiten ter uitvoering van verordeningen en richtlijnen van de instellingen van de Europese Gemeenschappen
Regering J.-L. Dehaene II  

Europese Gemeenschappen
kaderwet
Europese Economische Ruimte
nationale uitvoeringsmaatregel
delegatie van bevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1807/1 Wetsontwerp 9/11/1998
K. 49-1807/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/1999
1-1255/1 1-1255/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/1/1999
1-1255/2 1-1255/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-1255/3 1-1255/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-1255/4 1-1255/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/11/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1807/1
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 302, p. 10810-10811
28/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o13)
Handelingen nr 303, p. 10829
Doc. K. 49-1807/2
28/1/1999   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/1/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1255/1 1-1255/1 (PDF)
29/1/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o5) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
Doc. 1-1255/4 1-1255/4 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
29/1/1999   Verzending naar commissie
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
16/3/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1255/2 1-1255/2 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1255/3 1-1255/3 (PDF)
1/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1255/4 1-1255/4 (PDF)
13/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
12/1/2000   Bekendmaking (1142-1143)
25/5/2000   Erratum (17802)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/1/1999, 28/1/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/1999 12/1/2000 , blz 1142-1143
Errata
Op 25/5/2000 , blz 17802

Kruispuntbank van de wetgeving