S. 1-1252 Dossierfiche K. 49-1447

Wetsontwerp houdende maatregelen op het vlak van de met het zegel gelijkgestelde taksen ten gunste van autonome gemeentebedrijven, autonome provinciale bedrijven en de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen
Jozef Van Eetvelt   Jos Ansoms   Luc Goutry  

gemeente
belastingontheffing
haveninstallatie
provincie
verzekering
gemengd bedrijf
zegelrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1447/1 Wetsvoorstel 3/3/1998
K. 49-1447/2 Amendementen 13/1/1999
K. 49-1447/3 Verslag namens de commissie 21/1/1999
K. 49-1447/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/1/1999
K. 49-1447/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/1999
1-1252/1 1-1252/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/1/1999
1-1252/2 1-1252/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/3/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1447/1
12/3/1998   Inoverwegingneming
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 302, p. 10808
28/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 303, p. 10827-10828
Doc. K. 49-1447/5
28/1/1999   Aanneming na amendering
29/1/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1252/1 1-1252/1 (PDF)
23/2/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1252/2 1-1252/2 (PDF)
23/2/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/1999   Bekendmaking (14656-14657)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/1/1999, 28/1/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/1/1999 15 22/2/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/1/1999 0 22/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/3/1999 30/4/1999 , blz 14656-14657

Kruispuntbank van de wetgeving