S. 1-1250 Dossierfiche K. 49-1954

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek
Didier Reynders   Jean-Jacques Viseur   Antoine Duquesne  

strafprocedure
strafrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1954/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/1999
1-1250/1 1-1250/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/6/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1085/1
26/6/1997   Inoverwegingneming
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 302, p. 10803-10808
28/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+137/-0/o1)
Handelingen nr 303, p. 10826
Doc. K. 49-1954/1
28/1/1999   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/1/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1250/1 1-1250/1 (PDF)
29/1/1999   Verzending naar commissie: Justitie
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
  Commissie: Justitie
29/1/1999   Verzending naar commissie
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
23/3/1999   Inleidende uiteenzetting
de minister van Justitie
23/3/1999   Bespreking
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Niet behandeld
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Bespreking
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Niet behandeld
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Hoorzitting de heer M. Franchimont, buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit van Luik; de heer A. Vandeplas, buitengewoon hoogleraar emeritus aan de KULeuven.
21/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1999   Uitgesteld
28/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
28/4/1999   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
2-291
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/1/1999, 28/1/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 23/3/1999, 30/3/1999, 20/4/1999, 28/4/1999

Kruispuntbank van de wetgeving