S. 1-1249 Dossierfiche K. 49-1871

Wetsontwerp met betrekking tot de geregelde luchtvervoerders
Regering J.-L. Dehaene II  

monopolie
luchtverkeer
marktliberalisatie
SN Brussels Airlines

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1871/1 Wetsontwerp 10/12/1998
K. 49-1871/2 Amendementen 12/1/1999
K. 49-1871/3 Verslag namens de commissie 21/1/1999
K. 49-1871/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/1/1999
K. 49-1871/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/1999
1-1249/1 1-1249/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/1/1999
1-1249/2 1-1249/2 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 23/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/12/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1871/1
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 301, p. 10792-10793
28/1/1999   Bespreking
Handelingen n° 303, p. 10825
28/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 303, p. 10825-10826
Doc. K. 49-1871/5
28/1/1999   Aanneming na amendering
29/1/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1249/1 1-1249/1 (PDF)
23/2/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1249/2 1-1249/2 (PDF)
23/2/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/1999   Bekendmaking (27822-27823)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/1/1999, 28/1/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/1/1999 15 22/2/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/1/1999 0 22/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/1999 23/7/1999 , blz 27822-27823

Kruispuntbank van de wetgeving