S. 1-1246 Dossierfiche K. 49-1956

Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (juni 1998)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

economische groei
ecosysteem
kernfusie
beheer van de hulpbronnen
belastingharmonisatie
indirecte belasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
informatica
vernieuwing
infectieziekte
energiebeleid
voedingsproduct
actieprogramma
onderzoeksprogramma
levenskwaliteit
stralingsbescherming
elektronische post
Europese Commissie
nucleaire veiligheid
BTW
teleshopping
onderzoek en ontwikkeling
EGA
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
communautaire certificatie
duurzame ontwikkeling
bewijs
aftrek vooraf
EU-recht
luchtvaartindustrie
bejaarde
biotechnologie
EU-programma
elektromagnetische schadelijke invloed
technologische verandering
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
elektronische handel
zorg voor ouderen
elektronische handtekening
marien ecosysteem
opwarming van het klimaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1246/1 1-1246/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 26/2/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
26/2/1999   Aanleggen dossier Doc. 1-1246/1 1-1246/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving