S. 1-1241 Dossierfiche K. 49-1840

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968
Regering J.-L. Dehaene II  

verkeersveiligheid
drugverslaving
wegverkeer
verdovend middel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1840/1 Wetsontwerp 24/11/1998
K. 49-1840/2 Verslag namens de commissie 15/1/1999
K. 49-1840/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 18/1/1999
K. 49-1840/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/1/1999
1-1241/1 1-1241/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/1/1999
1-1241/2 1-1241/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/1999
1-1241/3 1-1241/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/2/1999
1-1241/4 1-1241/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/11/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1840/1
21/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 300, p. 10767-10770
21/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Tekstcorrectie Handelingen nr 300, p. 10774
Doc. K. 49-1840/4
21/1/1999   Aanneming zonder amendering
9/12/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/38 1-82/38 (PDF)
9/12/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/38 1-82/38 (PDF)
22/1/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1241/1 1-1241/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/1/1999   Uitoefening evocatierecht
27/1/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
3/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-248 Hand. 1-248 (PDF)
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o1) Hand. 1-250 Hand. 1-250 (PDF)
Doc. 1-1241/4 1-1241/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/1/1999   Verzending naar commissie
10/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
10/2/1999   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid
10/2/1999   Bespreking
10/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
10/2/1999   Beslissing schriftelijk verslag
25/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1241/3 1-1241/3 (PDF)
25/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-1241/2 1-1241/2 (PDF)
4/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/1999   Bekendmaking (10157-10160)
1/10/1999   Erratum (37165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/1/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 3/3/1999, 4/3/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 10/2/1999, 25/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/1/1999 5 27/1/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr.192
Onderzoekstermijn (S1) 28/1/1999 30 8/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/3/1999 30/3/1999 , blz 10157-10160
Errata
Op 1/10/1999 , blz 37165

Kruispuntbank van de wetgeving