S. 1-1240 Dossierfiche K. 49-1858

Wetsontwerp tot toekenning van de fiscale aftrekbaarheid voor giften aan het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen - BelgiŽ - Stichting naar Belgisch recht en tot vrijstelling van de belasting voor aanplakking
Regering J.-L. Dehaene II  

inkomstenbelasting
zegelrecht
bekendmaking
belastingaftrek
Centrum voor Vermiste Kinderen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1858/1 Wetsontwerp 3/12/1998
K. 49-1858/2 Amendementen 5/1/1999
K. 49-1858/3 Verslag namens de commissie 8/1/1999
K. 49-1858/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/1/1999
K. 49-1858/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/1/1999
1-1240/1 1-1240/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/1/1999
1-1240/2 1-1240/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/12/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1858/1
21/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 300, p. 10770
21/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 300, p. 10774
Doc. K. 49-1858/5
21/1/1999   Aanneming na amendering
22/1/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1240/1 1-1240/1 (PDF)
9/2/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1240/2 1-1240/2 (PDF)
9/2/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
14/4/1999   Bekendmaking (12219)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/1/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/1/1999 15 8/2/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/1/1999 0 8/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/1999 14/4/1999 , blz 12219

Kruispuntbank van de wetgeving