S. 1-1238 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet
Jan Loones    Chris Vandenbroeke    Bert Anciaux   

enquÍtecommissie
rechten van het individu
stemrecht
verkiezing
administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak
persvrijheid
huwelijk
bemiddelaar
minister
parlementaire monarchie
doodstraf
verzoekschrift
politie
defensiebeleid
Europees defensiebeleid
voorzitter van het Parlement
referendum
cumulatie van ambten
gewestvorming
verband wetgeving-uitvoering
herziening van de grondwet
politieke rechten
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling van man en vrouw
rechten van het kind
institutionele hervorming
stemplicht
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
ministerie
bevoegdheidsoverdracht
taalgebruik
staatshoofd
verhouding land-regio
verdeling van de bevoegdheden
rechtsstelsel
hogere klasse
bevoegdheid van het Parlement
rechten van minderheden
strafrechtspraak
regionaal parlement
onderhandelingsbevoegdheid
ratificatie van een overeenkomst
delegatie van bevoegdheid
federalisme
regionale financiŽn
buitenlandse staatsburger
toegang tot de rechtspleging
openbaarheid van het bestuur
evocatie
Koning en Koninklijke familie
Rekenhof (BelgiŽ)
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1238/1 1-1238/1 (PDF) Herziening van de grondwet 21/1/1999
1-1238/2 1-1238/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Verklaring Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/1/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1238/1 1-1238/1 (PDF)
4/2/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
4/2/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
28/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
28/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-267 Hand. 1-267 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/2/1999   Verzending naar commissie
22/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
22/4/1999   Bespreking
22/4/1999   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van nr. 1-1374
22/4/1999   Goedkeuring verslag
vertrouwen aan de rapporteur
Doc. 1-1238/2 1-1238/2 (PDF)
30/4/1999   Einde behandeling
30/4/1999   Zonder voorwerp
Tengevolge aanneming 1-1374
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Verklaring Herziening GW, initiatief Senaat Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 28/4/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/1999

Kruispuntbank van de wetgeving