S. 1-1236 Dossierfiche K. 49-1990

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

buitenlandse staatsburger
Marokko
gedetineerde
overbrenging van gedetineerden
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1236/1 1-1236/1 (PDF) Wetsontwerp 20/1/1999
1-1236/2 1-1236/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/1999
1-1236/3 1-1236/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/1999
K. 49-1990/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1990/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/1/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1236/1 1-1236/1 (PDF)
20/1/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o5) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/1/1999   Verzending naar commissie
21/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
21/1/1999   Bespreking
21/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
21/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1236/3 1-1236/3 (PDF)
4/2/1999   Goedkeuring verslag
eenparig 9 stemmen
Doc. 1-1236/2 1-1236/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1990/1
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 11140-11141
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 315, p. 11163
Doc. K. 49-1990/2
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
25/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1990/2
17/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
6/7/1999   Bekendmaking (25340-25345)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/2/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/1/1999, 4/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/1999 6/7/1999 , blz 25340-25345

Kruispuntbank van de wetgeving