S. 1-1235 Dossierfiche K. 49-2037

Wetsontwerp met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten
Claude Desmedt    Hugo Vandenberghe    Roger Lallemand    Hugo Coveliers    Fred Erdman    Dominique Jeanmoye    Bert Anciaux    Michel Foret   

griffies en parketten
judiciŽle rechtspraak
hogere rechtspraak
magistraat
openbaar ministerie
rechterlijk beroep
judiciŽle hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1235/1 1-1235/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/1/1999
1-1235/2 1-1235/2 (PDF) Amendementen 9/2/1999
1-1235/3 1-1235/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/3/1999
1-1235/4 1-1235/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/3/1999
K. 49-2037/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/3/1999
K. 49-2037/2 Verslag namens de commissie 15/3/1999
K. 49-2037/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
19/1/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1235/1 1-1235/1 (PDF)
21/1/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
21/1/1999   Verzending naar commissie: Justitie
25/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
4/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-249 Hand. 1-249 (PDF)
4/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-249 Hand. 1-249 (PDF)
4/3/1999   Vernummering
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-250 Hand. 1-250 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/1/1999   Verzending naar commissie
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Niet behandeld
3/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1999   Niet behandeld
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
9/2/1999   Bespreking
9/2/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1235/2 1-1235/2 (PDF)
9/2/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1235/2 1-1235/2 (PDF)
9/2/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1235/2 1-1235/2 (PDF)
9/2/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1235/2 1-1235/2 (PDF)
9/2/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1235/2 1-1235/2 (PDF)
9/2/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1235/2 1-1235/2 (PDF)
9/2/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1235/2 1-1235/2 (PDF)
9/2/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1235/2 1-1235/2 (PDF)
10/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1999   Artikelsgewijze bespreking
10/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
10/2/1999   Beslissing schriftelijk verslag
3/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1235/4 1-1235/4 (PDF)
3/3/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1235/3 1-1235/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2037/1
17/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 322, p. 11416-11417
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o13)
Handelingen nr 323, p. 11458
Doc. K. 49-2037/3
18/3/1999   Aanneming zonder amendering
18/3/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-2037/3
24/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/1999   Bekendmaking (11297-11301)
8/5/1999   Erratum (16037)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 4/3/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 9/2/1999, 10/2/1999, 3/3/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 17/3/1999, 18/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/3/1999 7/4/1999 , blz 11297-11301
Errata
Op 8/5/1999 , blz 16037

Kruispuntbank van de wetgeving