S. 1-1234 Dossierfiche K. 49-1499

Wetsontwerp tot oprichting van een Federale Commissie voor het zeehavenbeleid
Jozef Van Eetvelt   Jos Ansoms   Tony Van Parys   Ferdinand Ghesquière   Luc Goutry  

havenbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1499/1 Wetsvoorstel 15/4/1998
K. 49-1499/2 Amendementen 16/6/1998
K. 49-1499/3 Amendementen 24/11/1998
K. 49-1499/4 Amendement 14/12/1998
K. 49-1499/5 Amendementen 15/12/1998
K. 49-1499/6 Verslag namens de commissie 8/1/1999
K. 49-1499/7 Tekst aangenomen door de commissie 8/1/1999
K. 49-1499/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/1/1999
1-1234/1 1-1234/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/1/1999
1-1234/2 1-1234/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 2/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
15/4/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1499/1
30/4/1998   Inoverwegingneming
13/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 298, p. 10708-10714
14/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+117/-0/o17)
Handelingen nr 299, p. 10742-10743
Doc. K. 49-1499/8
14/1/1999   Aanneming na amendering
15/1/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1234/1 1-1234/1 (PDF)
2/2/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1234/2 1-1234/2 (PDF)
2/2/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
24/6/1999   Bekendmaking (23790-23791)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 13/1/1999, 14/1/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 16/1/1999 15 1/2/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/1/1999 0 1/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/5/1999 24/6/1999 , blz 23790-23791

Kruispuntbank van de wetgeving