S. 1-1233 Dossierfiche K. 49-1815

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren
Regering J.-L. Dehaene II  

makelaar
huwelijk
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1815/1 Wetsontwerp 17/11/1998
K. 49-1815/2 Verslag namens de commissie 29/12/1998
K. 49-1815/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/1/1999
1-1233/1 1-1233/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/1/1999
1-1233/2 1-1233/2 (PDF) Amendement 8/2/1999
1-1233/3 1-1233/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/1999
1-1233/4 1-1233/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/2/1999
1-1233/5 1-1233/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/11/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1815/1
13/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 298, p. 10707
14/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o2)
Handelingen nr 299, p. 10742
Doc. K. 49-1815/3
14/1/1999   Aanneming zonder amendering
15/1/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1233/1 1-1233/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
1/2/1999   Uitoefening evocatierecht
1/2/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
3/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-248 Hand. 1-248 (PDF)
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 1-250 Hand. 1-250 (PDF)
Doc. 1-1233/5 1-1233/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/2/1999   Verzending naar commissie
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
2/2/1999   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
2/2/1999   Bespreking
8/2/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1233/2 1-1233/2 (PDF)
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
9/2/1999   Beslissing schriftelijk verslag
25/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1233/4 1-1233/4 (PDF)
25/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1233/3 1-1233/3 (PDF)
4/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/1999   Bekendmaking (14641-14643)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 13/1/1999, 14/1/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 3/3/1999, 4/3/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/2/1999, 9/2/1999, 25/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 16/1/1999 15 1/2/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 194
Onderzoekstermijn (S1) 2/2/1999 60 27/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/1999 30/4/1999 , blz 14641-14643

Kruispuntbank van de wetgeving