S. 1-1231 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 150 van de Grondwet
Hugo Vandenberghe    Roger Lallemand    Fred Erdman    Claude Desmedt    Magdeleine Willame-Boonen    Jan Loones    Josť Daras    Eddy Boutmans    Michel Foret   

persvrijheid
herziening van de grondwet
xenofobie
strafrechtspraak
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1231/1 1-1231/1 (PDF) Herziening van de grondwet 14/1/1999
1-1231/2 1-1231/2 (PDF) Amendementen 23/2/1999
1-1231/3 1-1231/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/1/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1231/1 1-1231/1 (PDF)
14/1/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
27/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-264 Hand. 1-264 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/1/1999   Verzending naar commissie
23/2/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1231/2 1-1231/2 (PDF)
23/2/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1231/2 1-1231/2 (PDF)
25/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
25/3/1999   Bespreking
1/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1999   Bespreking
2/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/4/1999   Vervallen
Ten gevolge de aanneming van het voorstel tot herziening nr. 1-1328 vervalt het voorstel tot herziening nr. 1-1231
22/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-1231/3 1-1231/3 (PDF)
30/4/1999   Einde behandeling
30/4/1999   Zonder voorwerp
Tengevolge aanneming 1-1328
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 27/4/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/3/1999, 1/4/1999, 22/4/1999

Kruispuntbank van de wetgeving