S. 1-1230 Dossierfiche K. 49-2102

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik
Regering J.-L. Dehaene II  

beperking van bewegingsvrijheid
vervangende straf
rechtsbijstand
voorwaardelijke invrijheidstelling
maatschappelijk werker
seksueel misdrijf
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1230/1 1-1230/1 (PDF) Wetsontwerp 12/1/1999
1-1230/2 1-1230/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/1999
1-1230/3 1-1230/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/3/1999
K. 49-2102/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/3/1999
K. 49-2102/2 Verslag namens de commissie 26/4/1999
K. 49-2102/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/1/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1230/1 1-1230/1 (PDF)
12/1/1999   Verzending naar commissie: Justitie
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o4) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/1/1999   Verzending naar commissie
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Regeling der werkzaamheden
24/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/2/1999   Niet behandeld
3/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
3/3/1999   Bespreking
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Niet behandeld
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Bespreking
10/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
10/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1230/3 1-1230/3 (PDF)
23/3/1999   Goedkeuring verslag
eenparig (9 stemmen)
Doc. 1-1230/2 1-1230/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2102/1
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11973-11974
28/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
tekstcorrecties Handelingen nr 342, p. 12022-12023
Doc. K. 49-2102/3
28/4/1999   Aanneming zonder amendering
28/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
11/9/1999   Bekendmaking (33997-34021)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 25/3/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 23/2/1999, 3/3/1999, 10/3/1999, 23/3/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/4/1999, 28/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 11/9/1999 , blz 33997-34021

Kruispuntbank van de wetgeving