S. 1-1229 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
Guy Verhofstadt    Alain Destexhe    Vera Dua   

enquêtecommissie
krijgsmacht
militair personeel
motie van het Parlement
Rwanda
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1229/1 1-1229/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/1/1999
1-1229/2 1-1229/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
12/1/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1229/1 1-1229/1 (PDF)
14/1/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/1/1999   Verzending naar commissie
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
10/3/1999   Bespreking
10/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+8/-2/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1229/2 1-1229/2 (PDF)
10/3/1999   Vertrouwen rapporteur
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Zonder voorwerp
Ten gevolge van de aanneming van 1-1219
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Zonder voorwerp 18/3/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 10/3/1999

Kruispuntbank van de wetgeving