S. 1-1228 Dossierfiche K. 49-2083

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van het beginsel "ne bis in idem", gedaan te Brussel op 25 mei 1987
Regering J.-L. Dehaene II  

Europese Gemeenschappen
territoriale bevoegdheid
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
gerechtelijke vervolging
strafrecht
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1228/1 1-1228/1 (PDF) Wetsontwerp 12/1/1999
1-1228/2 1-1228/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/2/1999
1-1228/3 1-1228/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/2/1999
K. 49-2083/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/3/1999
K. 49-2083/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/1/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1228/1 1-1228/1 (PDF)
12/1/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 1-256 Hand. 1-256 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/1/1999   Verzending naar commissie
24/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
24/2/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
24/2/1999   Bespreking
24/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1228/2 1-1228/2 (PDF)
24/2/1999   Vertrouwen rapporteur
24/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1228/3 1-1228/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2083/1
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11697
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 333, p. 11744-11745
Doc. K. 49-2083/2
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
22/4/2000   Bekendmaking (12972-12979)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/3/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 31/3/1999, 1/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/1999 22/4/2000 , blz 12972-12979

Kruispuntbank van de wetgeving