S. 1-1227 Dossierfiche K. 49-2082

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coŲrdinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, de Bijlage en de Slotakte, gedaan te Brussel op 8 december 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

Mexico
ratificatie van een overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1227/1 1-1227/1 (PDF) Wetsontwerp 12/1/1999
1-1227/2 1-1227/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/2/1999
1-1227/3 1-1227/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/2/1999
K. 49-2082/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/3/1999
K. 49-2082/2 Verslag namens de commissie 29/3/1999
K. 49-2082/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/1/1999   Indiening ontwerp Doc. 1-1227/1 1-1227/1 (PDF)
12/1/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o3) Hand. 1-256 Hand. 1-256 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/1/1999   Verzending naar commissie
24/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
24/2/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
24/2/1999   Bespreking
24/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1227/2 1-1227/2 (PDF)
24/2/1999   Vertrouwen rapporteur
24/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1227/3 1-1227/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2082/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 334, p. 11856
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 338, p. 11911
Doc. K. 49-2082/3
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
12/9/2001   Bekendmaking (30589-30608)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/3/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 12/9/2001, blz 30589-30608