S. 1-1226 Dossierfiche K. 49-1919

(Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden) XIXe COSAC, Wenen 23 en 24 november 1998
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Europees Parlement
EU-werkgelegenheidsbeleid
uitbreiding van de Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
institutionele hervorming
communautaire verworvenheden
consolidatie van de Europese Unie
COSAC
openbaarheid van het besluitvormingsproces
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1226/1 1-1226/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 11/1/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
15/1/1999   Aanleggen dossier Doc. 1-1226/1 1-1226/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving