S. 1-1226 Dossierfiche K. 49-1919

(Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden) XIXe COSAC, Wenen 23 en 24 november 1998
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europees Parlement
EU-werkgelegenheidsbeleid
uitbreiding van de Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
institutionele hervorming
communautaire verworvenheden
consolidatie van de Europese Unie
COSAC
openbaarheid van het besluitvormingsproces

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1226/1 1-1226/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 11/1/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
15/1/1999   Aanleggen dossier Doc. 1-1226/1 1-1226/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving