S. 1-1223 Dossierfiche K. 49-1741

Wetsontwerp betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden
Regering J.-L. Dehaene II  

nationale uitvoeringsmaatregel
consumentenvoorlichting
arbeidsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1741/1 Wetsontwerp 23/9/1998
K. 49-1741/2 Amendement 8/12/1998
K. 49-1741/3 Verslag namens de commissie 11/12/1998
K. 49-1741/4 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/1998
K. 49-1741/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/1/1999
1-1223/1 1-1223/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/1/1999
1-1223/2 1-1223/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/9/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1741/1
7/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 297, p. 10667
7/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+119/-0/o17)
Handelingen nr 297, p. 10678
Doc. K. 49-1741/5
7/1/1999   Aanneming na amendering
13/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/35 1-82/35 (PDF)
13/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/35 1-82/35 (PDF)
8/1/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1223/1 1-1223/1 (PDF)
14/1/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1223/2 1-1223/2 (PDF)
14/1/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
14/4/1999   Bekendmaking (12236-12239)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 7/1/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/1/1999 5 13/1/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/1/1999 0 13/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/1/1999 14/4/1999 , blz 12236-12239

Kruispuntbank van de wetgeving