S. 1-1219 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
Philippe Mahoux    Anne-Marie Lizin   

parlementair onderzoek
enquêtecommissie
krijgsmacht
militair personeel
motie van het Parlement
Rwanda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1219/1 1-1219/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/1/1999
1-1219/2 1-1219/2 (PDF) Amendement 10/3/1999
1-1219/3 1-1219/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/1999
1-1219/4 1-1219/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/3/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
7/1/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1219/1 1-1219/1 (PDF)
14/1/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/1/1999   Verzending naar commissie
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
10/3/1999   Bespreking
10/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1219/2 1-1219/2 (PDF)
10/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1219/3 1-1219/3 (PDF)
10/3/1999   Vertrouwen rapporteur
10/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1219/4 1-1219/4 (PDF)
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-0/o22) Hand. 1-256 Hand. 1-256 (PDF)
18/3/1999   Aanneming zonder amendering
18/3/1999   Mededeling aan bestemmeling(en)
Minister van Landsverdediging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 18/3/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 10/3/1999

Kruispuntbank van de wetgeving