S. 1-1215 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend geÔntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind
Sabine de Bethune   

rechten van het kind
motie van het Parlement
VN-conventie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1215/1 1-1215/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/12/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
21/12/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1215/1 1-1215/1 (PDF)
11/2/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
11/2/1999   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving