S. 1-1214 Dossierfiche K. 49-1989

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen, en met de Technische Bijlage, gedaan te Sofia op 31 oktober 1988
Regering J.-L. Dehaene II  

luchtverontreiniging
oxide
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1214/1 1-1214/1 (PDF) Wetsontwerp 21/12/1998
1-1214/2 1-1214/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/1999
1-1214/3 1-1214/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/1999
K. 49-1989/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1989/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/12/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1214/1 1-1214/1 (PDF)
21/12/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/12/1998   Verzending naar commissie
21/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/1/1999   Bespreking
21/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
21/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1214/3 1-1214/3 (PDF)
4/2/1999   Goedkeuring verslag
eenparig 9 stemmen
Doc. 1-1214/2 1-1214/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1989/1
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 315, p. 11140
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 315, p. 11162-11163
Doc. K. 49-1989/2
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
25/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1989/2
25/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
21/12/2000   Bekendmaking (42569-42584)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/2/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/1/1999, 4/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/1999 21/12/2000 , blz 42569-42584

Kruispuntbank van de wetgeving