S. 1-1213 Dossierfiche K. 49-1817

Wetsontwerp tot opheffing van de regels voor het afronden van de heffingsgrondslag inzake met het zegel gelijkgestelde taksen, registratierechten en successierechten
Regering J.-L. Dehaene II  

registratierecht
overdrachtsbelasting
zegelrecht
euro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1817/1 Wetsontwerp 18/11/1998
K. 49-1817/2 Verslag namens de commissie 14/12/1998
K. 49-1817/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/1998
1-1213/1 1-1213/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/1998
1-1213/2 1-1213/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/11/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1817/1
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10612
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 296, p. 10632
Doc. K. 49-1817/3
17/12/1998   Aanneming zonder amendering
25/11/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/37 1-82/37 (PDF)
25/11/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/37 1-82/37 (PDF)
18/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/1/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1213/2 1-1213/2 (PDF)
9/1/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
13/2/1999   Bekendmaking (4242-4243)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/1/1999 5 8/1/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/1/1999 0 8/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/1/1999 13/2/1999 , blz 4242-4243

Kruispuntbank van de wetgeving