S. 1-1212 Dossierfiche K. 49-1811

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds en de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiŽle bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

valuta

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1811/1 Wetsontwerp 16/11/1998
K. 49-1811/2 Verslag namens de commissie 14/12/1998
K. 49-1811/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/1998
1-1212/1 1-1212/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/1998
1-1212/2 1-1212/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/11/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1811/1
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10612
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o16)
Handelingen nr 296, p. 10632
Doc. K. 49-1811/3
17/12/1998   Aanneming zonder amendering
18/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1212/1 1-1212/1 (PDF)
19/1/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1212/2 1-1212/2 (PDF)
19/1/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Voorgelegd ter bekrachtiging  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/1/1999 15 18/1/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/1/1999 0 18/1/1999

Kruispuntbank van de wetgeving