S. 1-1211 Dossierfiche K. 49-1701

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten
Regering J.-L. Dehaene II  

jurisdictiebevoegdheid
zeevisserij
strafrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1701/1 Wetsontwerp 3/8/1998
K. 49-1701/2 Verslag namens de commissie 14/12/1998
K. 49-1701/3 Tekst aangenomen door de commissie 15/12/1998
K. 49-1701/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/1998
1-1211/1 1-1211/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/1998
1-1211/2 1-1211/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/1999
1-1211/3 1-1211/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/1/1999
1-1211/4 1-1211/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/8/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1701/1
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10620
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 296, p. 10636
Doc. K. 49-1701/4
17/12/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/12/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1211/1 1-1211/1 (PDF)
18/12/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
20/1/1999   Algemene bespreking Hand. 1-238 Hand. 1-238 (PDF)
20/1/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-238 Hand. 1-238 (PDF)
21/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 1-239 Hand. 1-239 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/1998   Verzending naar commissie
5/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
5/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
5/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1211/3 1-1211/3 (PDF)
13/1/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Johan Weyts is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-1211/2 1-1211/2 (PDF)
21/1/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1211/4 1-1211/4 (PDF)
5/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/1999   Bekendmaking (10662-10663)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 20/1/1999, 21/1/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/1/1999, 13/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/2/1999 31/3/1999 , blz 10662-10663

Kruispuntbank van de wetgeving