S. 1-1210 Dossierfiche K. 49-1700

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten
Regering J.-L. Dehaene II  

Landbouwinvesteringsfonds
veeteelt
tuinbouw
landbouwbeleid
landbouwproduct
dierenbescherming
kwaliteit van het product
landbouwkundig onderzoek
gewestvorming
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
landbouwproductiebeleid
landbouwproductie
steun aan de landbouw
fytosanitair product
voeder voor huisdieren
landbouwvoorlichting
Instituut voor Veterinaire Keuring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1700/1 Wetsontwerp 3/8/1998
K. 49-1700/2 Amendementen 1/12/1998
K. 49-1700/3 Amendement 2/12/1998
K. 49-1700/4 Verslag namens de commissie 14/12/1998
K. 49-1700/5 Tekst aangenomen door de commissie 15/12/1998
K. 49-1700/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/1998
1-1210/1 1-1210/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/1998
1-1210/2 1-1210/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/8/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1700/1
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10620
17/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+111/-0/o9)
Handelingen nr 296, p. 10636
Doc. K. 49-1700/6
17/12/1998   Aanneming na amendering
18/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1210/1 1-1210/1 (PDF)
19/1/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1210/2 1-1210/2 (PDF)
19/1/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/1999   Bekendmaking (8810-8819)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/1/1999 15 18/1/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/1/1999 0 18/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/2/1999 19/3/1999 , blz 8810-8819

Kruispuntbank van de wetgeving