S. 1-1209 Dossierfiche K. 49-1819

Wetsontwerp tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds
Suzette Verhoeven   Dirk Van der Maelen   Roger Hotermans   Marceau Mairesse   Herman De Croo   Thierry Detienne   Hugo Van Dienderen   Alfons Borginon   Patrick Moriau  

Belgisch fonds voor de voedselzekerheid
voedselveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1819/1 Wetsvoorstel 18/11/1998
K. 49-1819/2 Amendementen 1/12/1998
K. 49-1819/3 Verslag namens de commissie 14/12/1998
K. 49-1819/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/12/1998
K. 49-1819/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/12/1998
K. 49-1819/6 Aanvullend verslag 17/12/1998
K. 49-1819/7 Artikel gewijzigd door de commissie 17/12/1998
K. 49-1819/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/1998
1-1209/1 1-1209/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/1998
1-1209/2 1-1209/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/11/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1819/1
19/11/1998   Inoverwegingneming
16/12/1998   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 293, p. 10497-10498
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10619-10620
17/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+117/-0/o9)
Handelingen nr 296, p. 10635-10636
Doc. K. 49-1819/8
17/12/1998   Aanneming na amendering
18/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1209/1 1-1209/1 (PDF)
19/1/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1209/2 1-1209/2 (PDF)
19/1/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
27/2/1999   Bekendmaking (5985-5987)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/1/1999 0 18/1/1999
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/1/1999 15 18/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/1999 27/2/1999 , blz 5985-5987

Kruispuntbank van de wetgeving