S. 1-1208 Dossierfiche K. 49-1820

Wetsontwerp houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers
Regering J.-L. Dehaene II  

antisemitisme
slachtoffer onder burgerbevolking
oorlogsslachtoffer
jood
oud-strijder
vergoedingspensioen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1820/1 Wetsontwerp 18/11/1998
K. 49-1820/2 Amendementen 9/12/1998
K. 49-1820/3 Verslag namens de commissie 14/12/1998
K. 49-1820/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/1998
1-1208/1 1-1208/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/1998
1-1208/2 1-1208/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/11/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1820/1
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10613 + p. 10632-10633
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o13)
Handelingen nr 296, p. 10633
Doc. K. 49-1820/4
17/12/1998   Aanneming zonder amendering
18/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1208/1 1-1208/1 (PDF)
19/1/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1208/2 1-1208/2 (PDF)
19/1/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/1999   Bekendmaking (5810-5811)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/1/1999 15 18/1/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/1/1999 0 18/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/1/1999 26/2/1999 , blz 5810-5811

Kruispuntbank van de wetgeving