S. 1-1206 Dossierfiche K. 49-1745

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de resolutie aangaande de elfde algemene herziening van de quota van de leden van het Internationaal Monetair Fonds
Regering J.-L. Dehaene II  

bijzondere trekkingsrechten
Internationaal Muntfonds
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1745/1 Wetsontwerp 30/9/1998
K. 49-1745/2 Verslag namens de commissie 7/12/1998
K. 49-1745/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/1998
K. 49-1745/4 Corrigendum 17/12/1998
1-1206/1 1-1206/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/1998
1-1206/2 1-1206/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/1999
1-1206/3 1-1206/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/2/1999
1-1206/4 1-1206/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/9/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1745/1
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10611-10612
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+92/-3/o30)
Handelingen nr 296, p. 10631-10632
Doc. K. 49-1745/3
17/12/1998   Aanneming zonder amendering
18/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1206/1 1-1206/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
14/1/1999   Uitoefening evocatierecht
14/1/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
4/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-249 Hand. 1-249 (PDF)
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o10) Hand. 1-250 Hand. 1-250 (PDF)
Doc. 1-1206/4 1-1206/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/1/1999   Verzending naar commissie
3/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1999   Uitgesteld
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Charlier
11/2/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van FinanciŽn
11/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
11/2/1999   Beslissing schriftelijk verslag
25/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1206/3 1-1206/3 (PDF)
25/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Philippe Charlier is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-1206/2 1-1206/2 (PDF)
4/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/4/1999   Bekendmaking (14380-14385)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 4/3/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 11/2/1999, 25/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/1/1999 15 18/1/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 190
Onderzoekstermijn (S1) 15/1/1999 60 24/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/1999 29/4/1999 , blz 14380-14385

Kruispuntbank van de wetgeving