S. 1-1197 Dossierfiche K. 49-1084

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973
Claude Eerdekens   Charles Janssens  

partijfinanciering
administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak
xenofobie
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
racisme
Handvest van de rechten van de mens
extremistische partij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1084/1 Wetsvoorstel 23/6/1997
K. 49-1084/2 Amendement 9/6/1998
K. 49-1084/3 Amendementen 16/6/1998
K. 49-1084/4 Amendement 17/6/1998
K. 49-1084/5 Amendementen 23/6/1998
K. 49-1084/6 Verslag namens de commissie 10/7/1998
K. 49-1084/7 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/1998
K. 49-1084/8 Amendementen 13/7/1998
K. 49-1084/9 Amendementen 14/7/1998
K. 49-1084/10 Amendementen 14/7/1998
K. 49-1084/11 Amendementen 14/7/1998
K. 49-1084/12 Amendement 15/7/1998
K. 49-1084/13 Advies van de Raad van State 1/9/1998
K. 49-1084/14 Amendement 1/10/1998
K. 49-1084/15 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 13/11/1998
K. 49-1084/16 Amendementen 17/11/1998
K. 49-1084/17 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/11/1998
K. 49-1084/18 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 25/11/1998
K. 49-1084/19 Advies van de Raad van State 26/11/1998
K. 49-1084/20 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 30/11/1998
K. 49-1084/21 Amendementen 1/12/1998
K. 49-1084/22 Aanvullend verslag 4/12/1998
K. 49-1084/23 Tekst aangenomen door de commissie 4/12/1998
K. 49-1084/24 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/12/1998
K. 49-1084/25 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/1998
1-1197/1 1-1197/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/12/1998
1-1197/2 1-1197/2 (PDF) Amendementen 4/1/1999
1-1197/3 1-1197/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/1/1999
1-1197/4 1-1197/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 26/1/1999
1-1197/5 1-1197/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/2/1999
1-1197/6 1-1197/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/6/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1084/1
26/6/1997   Inoverwegingneming
9/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 263, p. 9273-9274)
15/7/1998   Terugzending naar commissie
(Handelingen nr. 264, p. 9291-9292)
15/7/1998   Bespreking
Handelingen nr. 264, p. 9291-9292
16/7/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
1/9/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1084/13
19/11/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Handelingen nr. 282, p. 10185-10190
26/11/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1084/19
9/12/1998   Beroep op het reglement
9/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 290, p. 10411-10427 Handelingen nr 291, p. 10433-10465
10/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 292, p. 10476-10479
10/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+109/-13/o21)
Handelingen nr 292, p. 10479-10480
Doc. K. 49-1084/25
10/12/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1197/1 1-1197/1 (PDF)
11/12/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
28/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/2/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1197/5 1-1197/5 (PDF)
1/2/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1197/5 1-1197/5 (PDF)
1/2/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1197/5 1-1197/5 (PDF)
1/2/1999   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1197/5 1-1197/5 (PDF)
1/2/1999   Amendement: Am. 35 Doc. 1-1197/5 1-1197/5 (PDF)
3/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-240 Hand. 1-240 (PDF)
3/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-240 Hand. 1-240 (PDF)
4/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-5/o9)
Tekstverbetering
Hand. 1-242 Hand. 1-242 (PDF)
Doc. 1-1197/6 1-1197/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
11/12/1998   Verzending naar commissie
4/1/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 14 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 15 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 16 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 17 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 18 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 19 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 20 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 21 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 22 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 23 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 24 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 25 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 26 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 27 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 28 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 29 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 30 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 31 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 32 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 33 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 34 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 35 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 36 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 37 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 38 Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 39
Subsidiair amendement op amendement nr. 38
Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 40
Subsidiair amendement op amendement nr. 39
Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 41
Subsidiair amendement op amendement nr. 39
Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 42
Subsidiair amendement op amendement nr. 39
Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
4/1/1999   Amendement: Am. 43
Subsidiair amendement op amendement nr. 39
Doc. 1-1197/2 1-1197/2 (PDF)
5/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
5/1/1999   Bespreking
12/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/1/1999   Bespreking
12/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
12/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1197/4 1-1197/4 (PDF)
26/1/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 1-1197/3 1-1197/3 (PDF)
5/2/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1197/6 1-1197/6 (PDF)
12/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
18/3/1999   Bekendmaking (8672-8673)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 9/7/1998, 15/7/1998, 9/12/1998, 10/12/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 3/2/1999, 4/2/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/1/1999, 12/1/1999, 26/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/2/1999 18/3/1999 , blz 8672-8673

Kruispuntbank van de wetgeving