S. 1-1195 Dossierfiche K. 49-1868

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ
Regering J.-L. Dehaene II  

jurisdictiebevoegdheid
judiciŽle rechtspraak
nationale uitvoeringsmaatregel
marien milieu
rechtsvordering
milieubescherming
beslag op bezittingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1868/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/1998
1-1195/1 1-1195/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/12/1998
1-1195/2 1-1195/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/1999
1-1195/3 1-1195/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/2/1999
1-1195/4 1-1195/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
29/7/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1695/1
8/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 288, p. 10389
10/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 292, p. 10474
Doc. K. 49-1868/1
10/12/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1195/1 1-1195/1 (PDF)
11/12/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
Doc. 1-1195/4 1-1195/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/12/1998   Verzending naar commissie
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
2/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1195/2 1-1195/2 (PDF)
2/2/1999   Vertrouwen rapporteur
2/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1195/3 1-1195/3 (PDF)
11/2/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
28/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
12/3/1999   Bekendmaking (8053-8054)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/12/1998, 10/12/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 11/2/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/1999 12/3/1999 , blz 8053-8054

Kruispuntbank van de wetgeving