S. 1-1194 Dossierfiche K. 49-1695

Wetsontwerp ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ
Regering J.-L. Dehaene II  

bestrijding van de verontreiniging
zeezoogdier
vervuiling van de zee
vervuiler-betaalt-principe
jachtvoorschriften
verontreiniging door schepen
beschermd gebied
duurzame ontwikkeling
nationale uitvoeringsmaatregel
marien milieu
beschermde soort
Noordzee
milieubescherming
mariene soort
vogel
marien ecosysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1695/1 Wetsontwerp 29/7/1998
K. 49-1695/2 Amendementen 10/11/1998
K. 49-1695/3 Verslag namens de commissie 30/11/1998
K. 49-1695/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/11/1998
K. 49-1695/5 Tekst aangenomen door de commissie 30/11/1998
K. 49-1695/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/1998
1-1194/1 1-1194/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/12/1998
1-1194/2 1-1194/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
29/7/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1695/1
8/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 288, p. 10389
10/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 292, p. 10474
Doc. K. 49-1695/6
10/12/1998   Aanneming na amendering
11/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1194/1 1-1194/1 (PDF)
12/1/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1194/2 1-1194/2 (PDF)
12/1/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
12/3/1999   Bekendmaking (8033-8052)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/12/1998, 10/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 12/12/1998 15 11/1/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/12/1998 0 11/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/1/1999 12/3/1999 , blz 8033-8052

Kruispuntbank van de wetgeving