S. 1-1193 Dossierfiche K. 49-1713

Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998
Regering J.-L. Dehaene II  

hulp aan minderbegunstigden
sociale rechten
sociale integratie
armoede
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1713/1 Wetsontwerp 17/8/1998
K. 49-1713/2 Verslag namens de commissie 30/11/1998
K. 49-1713/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/1998
1-1193/1 1-1193/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/12/1998
1-1193/2 1-1193/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/1/1999
1-1193/3 1-1193/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/1/1999
1-1193/4 1-1193/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/8/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1713/1
15/10/1998   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen bij zitten en opstaan)
(Handelingen nr. 270, p. 9647-9648)
Doc. 1-82/35 1-82/35 (PDF)
8/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 288, p. 10389
10/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-0/o30)
Handelingen nr 292, p. 10473-10474
Doc. K. 49-1713/3
10/12/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1193/1 1-1193/1 (PDF)
11/12/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
13/1/1999   Algemene bespreking Hand. 1-236 Hand. 1-236 (PDF)
13/1/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-236 Hand. 1-236 (PDF)
14/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o12) Hand. 1-237 Hand. 1-237 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/12/1998   Verzending naar commissie
5/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Olivier
5/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1193/2 1-1193/2 (PDF)
5/1/1999   Vertrouwen rapporteur
5/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1193/3 1-1193/3 (PDF)
14/1/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1193/4 1-1193/4 (PDF)
27/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
10/7/1999   Bekendmaking (26571-26576)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/12/1998, 10/12/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 13/1/1999, 14/1/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/1/1999 10/7/1999 , blz 26571-26576

Kruispuntbank van de wetgeving