S. 1-1192 Dossierfiche K. 49-1668

Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen
Regering J.-L. Dehaene II  

belasting naar aantal assen
voertuigenbelasting
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1668/1 Wetsontwerp 13/7/1998
K. 49-1668/2 Amendementen 16/10/1998
K. 49-1668/3 Amendementen 27/10/1998
K. 49-1668/4 Amendementen 28/10/1998
K. 49-1668/5 Amendementen 17/11/1998
K. 49-1668/6 Verslag namens de commissie 26/11/1998
K. 49-1668/7 Tekst aangenomen door de commissie 26/11/1998
K. 49-1668/8 Erratum 8/12/1998
K. 49-1668/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/1998
1-1192/1 1-1192/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/12/1998
1-1192/2 1-1192/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
13/7/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1668/1
8/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 288, p. 10387-10388
10/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+90/-0/o43)
Handelingen nr 292, p. 10473
Doc. K. 49-1668/9
10/12/1998   Aanneming na amendering
11/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1192/1 1-1192/1 (PDF)
12/1/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1192/2 1-1192/2 (PDF)
12/1/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
19/2/1999   Bekendmaking (4909-4917)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/12/1998, 10/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 12/12/1998 15 11/1/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/12/1998 0 11/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/1/1999 19/2/1999 , blz 4909-4917

Kruispuntbank van de wetgeving